KjG Bundesebene

Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Telefon: +49 211 984614-0
Fax: +49 211 984614-29
E-Mail: bundesstelle@kjg.de
Homepage: www.kjg.de